Missie/Visie

Delta biedt nieuwe kansen en groeimogelijkheden aan mensen die omwille van één of andere reden geen kans krijgen in het normale economische circuit.

We bieden werk, opleidingen en begeleiding(zowel op werkvloer als in dagelijkse leven) aan. Via verbeteren van arbeidsvaardigheden en arbeidsattitudes streven we naar een verhoging van de zelfstandigheid.

Als maatwerkbedrijf willen we bijdragen aan een duurzame wereld. Daarom werken we aan:

  • Sociale tewerkstelling
    We bieden een ruim aanbod aan arbeid, rekening houdend met de eigenheid van elke werknemer. We trachten de werknemer via verbetering van competenties te stimuleren om eventueel door te stromen naar het NEC (Normaal Economisch Circuit).
  • Economische draagkracht
    Naar onze klanten toe willen we een maximale service en kwaliteit bieden aan een aanvaardbare prijs. Binnen de mogelijkheden van de werkplaats willen we zo veel mogelijk meedenken met onze klanten en hun problemen oplossen zonder de eigenheid van de organisatie en van de werknemers uit het oog te verliezen.
  • Milieu
    Enerzijds proberen we met onze klanten mee te denken naar een zo ecologisch mogelijke vorm van verpakking. Anderzijds stimuleren we onze werknemers om zo duurzaam mogelijk om te gaan met het milieu.
CONTACTEER ONS